Тел. 052/465977, 052/465978, Моб. 0878/664636


 Годишни Финансови Отчети

ВАЛУТНИ ИНДЕКСИ

 • USD
  BGN
 • EUR
  1.96 BGN
 • GBP
  BGN
 • JPY
  BGN

СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК

 • VARNA
  Сряда 26 Септември 2023 22:01
 • NEW YORK
  Сряда 26 Септември 2023 15:01
 • TOKYO
  Сряда 27 Септември 2023 04:01

ЦЕНИ

Месечните цени се формират според обема на извършваната дейност, измерван на база на обработени документи и брой на персонала, часовете консултации, административни услуги и други параметри. Предлагаме Ви прозрачни и ценово обосновани счетоводни услуги.

Средни цени за фирми регистрирани по ЗДДС:
От 150,00 до 350,00 лева

Средни цени за фирми нерегистрирани по ЗДДС:
От 50,00 до 150,00

За да отправим към Вас ценово предложение е необходимо да се запознаем най-общо с документооборота и дейността на фирмата, както и специфичните Ви изисквания.

Заповядайте при нас!