Тел. 052/465977, 052/465978, Моб. 0878/664636


 Годишни Финансови Отчети

ВАЛУТНИ ИНДЕКСИ

 • USD
  BGN
 • EUR
  1.96 BGN
 • GBP
  BGN
 • JPY
  BGN

СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК

 • VARNA
  2024-Jun-18 23:37:15
 • NEW YORK
  2024-Jun-18 16:37:15
 • TOKYO
  2024-Jun-19 06:37:15

Нашите услуги

01. Оперативно Счетоводство.

Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти Месечно изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета

02. Годишно Приключване.

- Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети.
- Изготвяне на годишни данъчни декларации.
- Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за националния статистически институт.

03. Обработка на заплати.

- Изготвяне на трудови и граждански договори.
- Регистрация и пререгистрация на трудови договори.
- Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати.
- Изготвяне на документи за прекратяване на служители.
- Изготвяне на платежни документи за внасяне на дължими осигурителни вноски.
- Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на отпуски.
- Представяне на информация за осигурени лица в Персонален Регистър.
- Отчитане на разходите за заплати по отдели, по проекти или други бази.
- Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии.
- Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.

04. Консултации.

Ние от Счетоводната кантора, предлагаме на своите клиенти консултантски услуги, съобразени със спецификата на дейността и насочени пряко към техните нуджи, като:
- Данъчно планиране на дейността.
- Косултиране на бизнес схеми.
- Легално оптимизиране на данъците.
- Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси.

05. Други услуги.

- Регистрация на фирми. - Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи. - Представителство и защита пред органи на данъчната администрация, НОИ и НЗОК. - Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки по Excel с възможност за обмяна на информация по електронен път. - Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база. - Представителство пред данъчните власти при ревизии и проверки. - Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ. - Изготвяне на статистически тримесечни форми.